چرا بعضی ها غذاهای چرب را بیشتر دوست دارند؟

اندوکانابینوئیدها (endocannabinoids) یا مواد شبه حشیشی طبیعی بدن در میل به خوردن غذاهای چرب نقش دارند. تحقیقات جدید نشان‏ داده چیپس سیب‏زمینی و اسنک‏های چرب در افزایش وزن اثر زیادی دارند. آیا توجه کرده ‏اید که نمی‏توانید فقط با خوردن یک چیپس از آن دست‏ بکشید؟ پژوهشگران در دانشگاه ایروین کالیفرنیا کشف کردند که آنچه مقاومت در برابر چیپس و اسنک‏های دیگر را سخت ‏می‏کند ترکیب چربی‏های موجود در آنهاست و مقصر کیست؟!  مواد شبه حشیشی در بدن با نام اندوکانابینوئیدها.

تیم دکتر پیوملی (Dr. Piomelli) دریافتند وقتی موشهای آزمایشگاهی غذای چرب می‏خورند بخش فوقانی دستگاه گوارش آنها تولید اندوکانابینوئیدها را آغاز‏می‏ کند در حالی‏که خوردن قندها و پروتئینها چنین اثری‏ندارد. ماجرا از دهان شروع می‏ شود؛ وقتی مولکولهای چربی با سطح زبان تماس‏ می‏یابند سیگنالی ایجاد‏می‏شود که به مغز منتقل شده و سپس از طریق عصب واگ به روده‏می ‏رود و ترشح اندوکانابینوئیدها را در روده تحریک‏ می‏ کند و این مواد میل به‏خوردن چربی را تشدیدمی‏ کنند. این اولین دستاورد پژوهشی است که نقش اندوکانابینوئیدها را در تنظیم مصرف چربیها نشان‏می‏دهد.

دکتر پیوملی می‏گوید ازدیدگاه تکاملی این یک امتیاز است که حیوان چربی بیشتری بخورد زیرا منابع چربی درطبیعت محدودند و وجود چربیها برای عملکرد طبیعی سلولها ضروری‏ است. اما برای انسان که چربی را به راحتی در دسترس دارد تمایل بیشتر برای خوردن چربی خطر چاقی، دیابت و سرطان را به‏ همراه‏ دارد.

با توجه به این کشف شاید بتوان با مهار فعالیت اندوکانابینوئیدها – مثلاً با مصرف داروهائی که گیرنده‏ های اندوکانابینوئیدی را مسدود‏می‏ کنند- جلوی مصرف بیش از حد چربیها را گرفت و چون لازم نیست چنین داروهائی به مغز برسند عوارض جانبی مرکزی مثل اضطراب و افسردگی هم نخواهند داشت. دکتر پیوملی یکی از مشهورترین پژوهشگران در زمینه اندوکانابینوئیدهاست. کشف با ارزش او می‏ تواند با هدف گرفتن سیستم اندوکانابینوئیدی بدن درمان ‏های جدیدی را برای اضطراب، افسردگی و چاقی به‏ارمغان ‏آورد.

منبع: An endocannabinoid signal in the gut controls
dietary fat intake," by Nicholas DiPatrizio, Giuseppe Astarita, Gary
Schwartz, Xiaosong Li, and Daniele Piomelli, PNAS

/ 0 نظر / 11 بازدید