دستیابی به یک الگوی عشقی موفق ریشه در کودکی دارد

شکل گیری رفتارهائی مثل اعتماد کردن، عشق ورزیدن و حل مشکلاتی که بین یک انسان و افرادی که دوستشان دارد بروز می کند از کودکی آغاز می شود. نویسندگان مقاله ای که اخیراً در مجله Current Directions in Psychological Science منتشر شده است می گویند رابطه عاطفی بین مادر و کودک در 18-12 ماه اول زندگی، شالوده رفتار 20 سال بعد او را در جنبه های عشقی زندگی اش پی ریزی می کند. به اعتقاد این روانشناسان اطلاعات مربوط به اینکه چگونه با ما رفتار شده و چقدر دوستمان داشته اند حتی قبل از اینکه بتوانیم چیزی را به یاد آوریم، قبل از اینکه بتوانیم حرف بزنیم و بدون اینکه متوجه شویم در ذهنمان نقش می بندد.

تمایلات عاطفی ما با برقراری روابط جدید، تغییر حالات روحی و درمانهای داروئی تغییر می کنند و در زمان استرس الگوهای عاطفی قدیمی دوباره بازمی گردند. افرادی که در کودکی با آنها بدررفتاری شده شخصیت ستیزه جو پیدا می کنند و آنان که از توجه و حمایت مادرانه برخوردار بوده اند در بزرگسالی روابط سالم و مناسبی با دیگران برقرار می کنند.  دکتر سیمپسون ـ یکی از نویسندگان مقاله ـ می گوید انسانها بر اساس آنچه در کودکی برایشان رخ داده به شرایط محیطی پاسخ می دهند و این موضوع در روانشناسی یافته جدیدی نیست ولی تاکنون دلیل محکمی برای تائید آن در دست نبوده است. ولی سیمپسون، کولینز و سالواتوره شواهدی برای اثبات این نظریه ارائه کرده اند. این پژوهشگران75 کودک از خانواده های با درآمد پائین را زیرنظر گرفته و رفتارهای آنان را با دوستان نزدیک و شرکای زندگیشان تا سن 30 سالگی بررسی کردند. این افراد در اوائل کودکی همراه با مادران خود در شرایط استرس زا قرار می گرفتند تا وضعیت رابطه مادر و کودک بررسی شود. از آن زمان به بعد این کودکان که دیگر بزرگ شده بودند مرتب برای ارزیابی شرایط عاطفی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفتند. پژوهشگران به ویژه بر روی مهارتهای این افراد در وضعیت روابطشان با همکلاسی ها، دوستان نزدیک و در نهایت شریک زندگیشان متمرکز بودند. شواهدی که پس از آنالیزهای دقیق از این کار پژوهشی استخراج شد تئوری های موجود مبنی بر ارتباط بین وضعیت عاطفی در کودکی و بزرگسالی را تائید کرد اما یافته های جدیدی هم به دست آمد. سیمپسون می گوید ما دریافتیم بین رفتار یک کودک در آغوش مادرش و 20 سال بعد در آغوش شریک عشقی اش رابطه ای وجود دارد که گرچه خیلی قوی نیست اما مهم است. آنچه ما را در این سالها متعجب کرد این است که در روند گذر زمان یافتن شواهدی برای تداوم الگوهای ثابت رفتاری مشکلتر ازیافتن تغییرات است. خبر خوب این است که اگر شما بتوانید الگوهای رفتاری قدیمی خود را تشخیص دهید و آنها را بیان کنید و اگر یک شریک عشقی متعهد و مسئولیت پذیر داشته باشید می توانید این الگوها را بازبینی کرده و رفتار خود را متناسب با شراط فعلی تان تنظیم کنید. به عقیده دکتر سیمپسون می توان بر الگوهای رفتاری قدیمی پیروز شد؛ کسی که درکودکی فریب خورده می تواند در بزرگسالی درستکار باشد و کسی که در کودکی دوست داشته نشده می تواند یاد بگیرد که در بزرگسالی عشق بورزد.

منبع:http://www.sciencedaily.com/releases/2011/12/111214125904.htm

/ 0 نظر / 43 بازدید