رادیکالهای آزاد آنقدرها هم بد نیستند: نقش رادیکالهای آزاد در جلوگیری از چاقی

چاقی در جهان با روند هشدار دهنده ای رو به رشد است و مهمترین عامل آن پرخوری است. پژوهشگران در دانشکده پزشکی دانشگاه ییل (Yale University)  مکانیسمهای مولکولی را کشف کرده اند که نشان می دهند رادیکالهای آزاد در کنترل اشتها و وزن بدن نقش دارند. تا به حال دخالت رادیکالهای آزاد در فرآیندهای منجر به پیر شدن و نیز در ایجاد آسیبهای بافتی روشن شده بود.

شرح این کار پژوهشی در شماره 28 آگوست مجله Nature Medicine منتشر شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق در موشها افزایش میزان رادیکالهای آزاد در هیپوتالاموس با فعال کردن نورونهای سازنده ملانوکورتین به شکل مستقیم یا غیرمستقیم اشتها را کم می کند. ملانوکورتین ماده ای است که می تواند حس سیری ایجاد کند.

دکتر تاماس هورواث (Dr Tamas Horvath)، نویسنده اصلی مقاله می گوید نقش رادیکالهای آزاد در بدن به نوعی متناقض است، از یک طرف شما باید آنها را به عنوان عامل القای حس سیری در بدنتان داشته باشید و از طرف دیگر اگر دائم در معرض آنها قرار بگیرید سلولها آسیب می بینند و روند پیری سرعت می گیرد.

وقتی شما مدام پرخوری می کنید یک مکانیسم سلولی جلوی تولید این رادیکالهای آزاد را می گیرد، جلوگیری از تولید رادیکالهای آزاد که با رشد اندامکهای داخل سلولی به نام پراکسی زومها همراه است جلوی آسیب سلولی را می گیرد و همزمان مانع بروز احساس سیری هم می شود.

در زمان انجام آزمایشها پژوهشگران دیدند وقتی موشها غذا می خورند میزان رادیکالهای آزاد در اثر افزایش هورمون لپتین و گلوکز در نورونهای مسئول جلوگیری از پرخوری افزایش می یابد. لپتین و گلوکز به مغز اعلام می کنند که زمان دست کشیدن از خوردن فرارسیده است. وقتی موشها شروع به خوردن می کنند لپتین و گلوکز در خونشان افزایش می یابد و به دنبال آن میزان رادیکالهای آزاد هم بالا می رود اما در موشهائی که در اثر پرخوری چاق شده بودند این نورونها نسبت به لپتین مقاوم شده و پراکسی زومها از افزایش رادیکالهای آزاد جلوگیری کردند، در نتیجه نورونها فعال نشدند و احساس سیری ایجاد نشد.

نتایج این کار پژوهشی می تواند توضیح دهد چرا تاکنون امکان طراحی روشهای جلوگیری از چاقی بدون عوارض جانبی وجود نداشته است. برای ایجاد احساس سیری باید میزان رادیکالهای آزاد بالا رود و افزایش رادیکالهای آزاد در بدن واکنشهای نامطلوبی را به دنبال دارد. در حال حاضر تحقیقاتی در جریان است که روشن شود آیا می توان احساس سیری را بدون نیاز به افزایش میزان رادیکالهای آزاد در مغز و سایر بافتها ایجاد کرد یا خیر.

منبع:http://medicalxpress.com/news/2011-08-free-radicals-crucial-suppressing-appetite.html

/ 1 نظر / 47 بازدید

عالی بود